Informatička radionica za korisnike Centra za prihvat beskućnika

U četvrtak 12. listopada 2017. u 17,00 h u Centru za prihvat beskućnika Caritasa Osijek, J. J. Strossmayera 69 u sklopu projekta „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ održat će se informatička radionica koju će voditi Mario Balatinac, a to je ujedno i posljednja informatička radionica u prvoj godini Programa.

Projekt je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ivona Ivanović Srnović