Kreativna radionica za korisnike Centra za prihvat beskućnika

U sklopu projekta „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ u petak 06. listopada 2017. u 17,00 h u Centru za prihvat beskućnika Caritasa Osijek, J. J. Strossmayera 69, održat će se kreativna radionica na kojoj će korisnici učiti raditi s glinom. Projekt je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ivona Ivanović Srnović