Korisnici Centra za prihvat beskućnika na manifestaciji „Šarana jaja bojama grada“

Na osječkoj manifestaciji „Šarana jaja bojama grada“ na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, 8. travnja sudjelovat će korisnici Caritasovog Centra za prihvat beskućnika. Korisnici će na štandu izložiti svoje rukotvorine izrađene u sklopu projekta „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ te informirati građane o projektu podjelom letaka. Na istom štandu Nadbiskupijska zaklada „Dr. Nikola Dogan“ za pomoć učenicima i studentima predstavit će svoj projekt „Jedan novčić zalog za našu budućnost“.

 

Ivona Ivanović Srnović