Održana psihosocijalna radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

Održana psihosocijalna radionica za korisnike Centra za prihvat beskućnika
U Centru za prihvat beskućnika Caritasa Osijek održana je 15. ožujka 2017. godine četvrta psihosocijalna radionica u sklopu projekta „Resocijalizacija beskućnika-kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ na temu “Kontrola ljutnje”.
Ljutnja je snažan osjećaj koji se javlja kad doživljavamo prepreke prema nečemu bitnome, prema onome kako smo zamislili da naš život treba izgledati. Može biti korisna, energizirati nas i motivirati na nadilaženje tih prepreka i ostvarivanje željenih ciljeva. No, može se i izražavati na destruktivne načine koji mogu remetiti kvalitetu naših odnosa i vrijeđati druge ljude. Dobro je naučiti upravljati njome kako ona ne bi upravljala nama. Naši su korisnici imali priliku uz vodstvo socijalne pedagoginje Karoline Burek Bilokapić osvijestiti emociju ljutnje, njene okidače, tjelesne simptome ljutnje te upoznati i uvježbati različite tehnike i metode kojima ljutnju mogu kanalizirati na prihvatljiv način.
Projekt je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ivona Ivanović Srnović