“Veliko srce za male ljude” – početak projekta

Caritas Osijek u vrijeme Adventa , kontinuirano provodi trajni projekt „Veliko srce za male ljude“, još od 2003. godine.

Đakovačko-osječka nadbiskupija i Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije uvidjeli su potrebu te su i započele sa radom Pučke kuhinje u Slavonskom Brodu, Vinkovcima i Vukovaru. Svjesni smo da postoji još veći broj osoba koje su u potrebi, te nam je želja da kroz projekt osiguramo sredstva i namirnice, kojima bismo omogućili prijem novih korisnika. Kršćanskom ljubavlju, djelotvornošću i solidarnošću, i ove godine pokrećemo ovaj projekt, vođeni izrekom Svete Majke Terezije:

„U ovom životu mi ne možemo činiti velike stvari. Možemo samo činiti male stvari sa velikom ljubavlju.“

Zahvaljujemo svima koji su nas svih ovih godina podupirali u našem radu te potičemo ostale da se uključe u naš projekt, a sve na dobrobit naših krajnjih korisnika.

1. NAČIN PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

A) PRIKUPLJANJE NAMIRNICA I HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

Župni Caritasi:

– Lobiranje na vlastitom području
– Vlastiti prijevoz do Pučke kuhinje

Donatori:

– Sredstva iz vlastitih resursa
– Namirnice trebaju biti u proizvođačkom pakiranju
– Ako je donator pravna osoba uz svaku donaciju treba biti otpremnica
– Dovoz do Pučke kuhinje, Matije Gupca 10 u Osijeku, radnim danom od 6,00 do 13,00; subota od 6,00 do 11,00, a telefon je 031/503-040
– Dovoz do Pučke kuhinje, P. Preradovića 1 u Slavonskom Brodu, radnim danom od 7,00 do 13,00 sati, subota od 7,00 – 12,00, a telefon je 035/442-111
– Dovoz do Pučke kuhinje, Zvonarska 60 u Vinkovcima, radnim danom od 7,00 do 14,00, subota od 7,00 do 12,00 sati, a telefon je 032/369-880

B) PRIKUPLJANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PUČKU KUHINJU I CENTAR ZA PRIHVAT BESKUĆNIKA – CARITAS OSIJEK

a) Župni Caritasi i donatori
b) Uplata na žiro račun Caritasa Osijek

Privredna banka Zagreb IBAN:HR5323400091100158725
Addiko Bank d.d. IBAN:HR9025000091102039593

Model: HR00
S pozivom na broj: 31000-1-02
Opis plaćanja: donacija „Veliko srce za male ljude“ za Pučku kuhinju

Model: HR00
S pozivom na broj: 31000-2-02
Opis plaćanja: donacija „Veliko srce za male ljude“ za Centar za prihvat beskućnika

c) Osobna uplata u blagajnu Caritasa Osijek, Strossmayerova 58 u Osijeku, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

C) PRIKUPLJANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PUČKU KUHINJU SLAVONSKI BROD

a) Župni Caritasi i donatori
b) Uplata na žiro račun Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije

Privredna banka Zagreb IBAN:HR6123400091110046082

Model: HR00
S pozivom na broj: 35000-1-02
Opis plaćanja: donacija „Veliko srce za male ljude“ za Pučku kuhinju

c) Osobna uplata u blagajnu Caritasa Slavonski Brod, P. Preradovića 1 u Slavonskom Brodu, radnim danom od 8,00 do 13,00 sati

D) PRIKUPLJANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PUČKE KUHINJE VINKOVCI I VUKOVAR

a) Župni Caritasi i donatori
b) Uplata na žiro račun Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije

Privredna banka Zagreb IBAN:HR6123400091110046082

Model: HR00
S pozivom na broj: 32100-1-02
Opis plaćanja: donacija „Veliko srce za male ljude“ za Pučku kuhinju Vinkovci

Model: HR00
S pozivom na broj: 32000-1-02
Opis plaćanja: donacija za „Veliko srce za male ljude“ za Pučku kuhinju Vukovar

c) Osobna uplata u blagajnu Caritasa Vinkovci, Zvonarska ulica 60 u Vinkovcima, radnim danom od 7,00 do 14,00 sati

– Koordinatori projekta za Osječki istočni, Osječki zapadni i Čepinski dekanat; Balatinac Olivera i Cindrić Maja

– Koordinatori projekta za Slavonskobrodski, Garčinski, Sibinjski i Velikokopanički dekanat; vlč. Kormanjoš Markan i Čikulin Marija

– Koordinatori projekta za Vinkovački i Vukovarski dekanat : vlč. Ladislav Dort, fra. Janjić Vjenceslav i Keškić Renata

dr. sc. Drago Tukara, ravnatelj