Nedjelja Caritasa u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji

ĐAKOVO (TU) – U povodu Nedjelje Caritasa, koju Hrvatski Caritas tradicionalno organizira na 3. nedjelju Došašća u suradnji s (nad)biskupijskim Caritasima, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je pastoralnu uputu svim župama i rektorima javnih redovničkih crkava, vjernicima i ljudima dobre volje u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji.

Nadbiskup u pastoralnoj uputi podsjeća kako je Nedjelja Caritasa dan kad se Crkva i ljudi dobre volje na poseban način nastoje prisjetiti onih koji su u potrebi te poziva sve župne urede da se uključe u akciju prikupljanja darova za Caritas. U uputi je naznačeno kako kolektu provode sve župne zajednice Nadbiskupije prikupljanjem novčanih priloga, a mogu se uključiti i druge ustanove. U prikupljanju se mogu koristiti koverte, kasice, dobrovoljni prilozi na sv. misama, a župnik može odrediti i drugo. Kasice i koverte su dostavljene dekanatskim podružnicama Caritasa te dalje podijeljene po župama. Kasice treba podijeliti djeci na župnoj katehezi, na misama zornicama i u drugim prigodama, a koverte odraslima poslije euharistijskih slavlja. Župnicima i drugim pastoralnim suradnicima preporučuje se da prema mogućnostima u župnim zajednicama organiziraju prikupljanje i drugih vrsta pomoći za ljude u potrebi.

Na zornicama i drugim liturgijskim slavljima župne zajednice neka se posebnim prigodnim propovijedima podsjeti i uputi vjernike na darivanje za potrebne, a na sv. misama u nedjelju, 15. prosinca 2019. neka se pročita Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa, stoji u uputi nadbiskupa Hranića. Preporuka je da katehete u tjednu prije Nedjelje Caritasa obrade temu odabranu za ovogodišnje geslo „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Vezano uz raspodjelu kolekte i izvješća, stoji da će se ukupna financijska sredstva prikupljena za kolektu Nedjelje Caritasa rasporediti na slijedeći način: 10% Hrvatskom Caritasu, 30% za župne karitativne potrebe, a 60% Nadbiskupijskom Caritasu.

Odbori župnog pastoralnog vijeća za Caritas (župne karitativne skupine) neka najkasnije do konca siječnja dostave pisano izviješće Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije o prikupljenim i utrošenim sredstvima od kolekte, na temelju kojeg će Caritas Nadbiskupije sastaviti pismeno izvješće Hrvatskom Caritasu o provođenju kolekte, uputa je nadbiskupa Hranića, koji moli župnike, članove ŽPV – Odbora za naviještanje, vjeroučitelje i druge vjernike da na prigodan način o djelovanju Caritasa upoznaju vjernike, da ih animiraju za sudjelovanje kao i za volontiranje u župnom Caritasu, uz zahvalu za dosadašnji rad i sve što čine za braću u potrebi.

Poslanicu biskupa Mrzljaka, predsjednika Hrvatskog Caritasa, u povodu Nedjelje Caritasa 2019. možete pročitati OVDJE.